CENTAUR ART Foundation

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШЕСТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ 2017

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛЪТ В ПЛОВДИВ Е СЪЗДАДЕН ПРЕЗ 2012 г.

ТОЙ Е ЕЖЕГОДЕН.

.............................

 КАУЗИ НА ФЕСТИВАЛА:

- Да предостави пространство за срещи и представяне на професионалисти, използващи психодрама метода.

- Да популяризира широко психодрама метода и възможностите за практическото му прилагане в области като психотерапия, социална работа, изкуство, педагогика, управление на човешки ресурси и др.

- Да предостави възможности за контакти и партниране между психодраматичната общност и други професионални общности, както и между различни поколения от посочените общности.

- Да популяризира етиката на желанието, срещата, границите, психодраматичния дискурс при професионалната работа с хора.

- Да предостави пространство за изследване на алтернативни методи за групова и индивидуална работа с хора.

- Да провокира професионални контакти на национално и на международно ниво.

...................................................................................

КРАТЪК ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ФЕСТИВАЛА

- УВАЖЕНИЕ. Всеки участник или водещ е длъжен да проявява уважение към преживяванията, възгледите и личното пространство на другите участници и водещи.

- ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ. Всеки участник или водещ сам преценява своите лични граници при участие в уъркшопи и поема отговорност за своите решения и действия.

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. Всеки участник или водещ поема ангажимент за конфиденциалност относно личните преживявания на другите участници и водещи.

- ВРЕМЕ И МЯСТО. Всеки участник или водещ зачита обявените време и място за уъркшопи.


                                    ........................................................

          ОЧАКВАМЕ ВИ НА ШЕСТИЯ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ 2017!

                                    ........................................................

      

                   Програма на Шести Психодрама Фестивал - Пловдив 2017

                                    ........................................................

                    Допълнителна информация за водещите и участниците


                                    ........................................................  

                                     Регистрационна форма за участници


                                    ........................................................  


                                                           АРХИВ:


                                    ........................................................


      Програма на Пети Психодрама Фестивал - Пловдив 2016 - Word формат


                               .................................................................


       Програма на Пети Психодрама Фестивал - Пловдив 2016 - PDF формат


                                    ........................................................


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ И СЪБИТИЯТА ОТ ФЕСТИВАЛА (със снимки)


.................................................................
........................................................

....................................

............ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЕСТИВАЛА

И ЗА ПРЕДИШНИТЕ МУ ИЗДАНИЯ

(всички линкове са към Facebook)


........................................................
.................................................................
........................................................

.

ЧЕТВЪРТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ – ПЛОВДИВ 2015

...........................................................

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА

...........................................................

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ И СЪБИТИЯТА ОТ ФЕСТИВАЛА (със снимки)


………………………………………….................…

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..

ТРЕТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ – ПЛОВДИВ 2014

...........................................................

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА
...........................................................
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ И СЪБИТИЯТА ОТ ФЕСТИВАЛА (със снимки)

…………………………………………

СНИМКИ

………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………

ВТОРИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ – ПЛОВДИВ 2013

...........................................................
ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА
...........................................................
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ И СЪБИТИЯТА ОТ ФЕСТИВАЛА

……………………………………………

СНИМКИ

……………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ 2012

...........................................................
ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА
...........................................................
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ И СЪБИТИЯТА ОТ ФЕСТИВАЛА

……………………………………………
СНИМКИ
……………………………………………
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info