CENTAUR ART Foundation

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „КЕНТАВЪР АРТ”

От началото на 2001 г. до учредяване на фондация „Кентавър арт" през май 2006 г., водещият екип е подизпълнител на други неправителствени организации и инициатор на собствени проекти и кампании на територията на гр. Пловдив и гр. Асеновград.Екипът е реализирал проект по Европейската Програма "Изкуство за социална промяна".

До момента екипът на Фондацията е осъществил над 3400 предварително планирани сесии с над 500 деца и младежи в риск на възраст от 7 до 25 години от домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи "Олга Скобелева" - Пловдив, "Рада Киркович" - Пловдив, "Мария Луиза" - Пловдив,"Таню войвода" - Асеновград, както и със СУПЦ "Св. Георги" - Пловдив.

В работата си, освен децата и младежите, екипът е ангажирал над 200 души, в това число хора работещи по други подобни проекти, артисти, психолози, педагози, социални работници, съмишленици, доброволци и др.

От 2007 г. в продължение на 3 години екипът на Фондацията работи в Домовете за деца с умствена изостаналост в селата Петрово и Сладък кладенец, Старозагорско.

През 2009 и 2010 г. екипът на Фондацията работи по своя проект „За децата, които ще станат възрастни и за възрастните, които са били деца". Проектът се осъществи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" чрез Договарящ орган – Агенция за социално подпомагане.

Общата цел на проекта беше„Подобряванекачеството на живот и грижи за децата, настанени в ДДЛРГ " Олга Скобелева" Пловдив и ДДЛРГ " Мария Луиза " Пловдив, чрез предоставяне на терапевтична подкрепа за независим живот и социално включване."

Специфичните цели на проекта бяха: 1. Повишаване на мотивацията за обучение и образование на децата в институциите; 2. Понижаване и превенция на случаите на насилие между децата в институциите; 3. Понижаване честотата на проявите с противообществен характер на децата в институциите; 4. Повишаване професионалната гъвкавост и капацитет на персонала в посока индивидуализиране на подхода към децата в институциите.

Проектът обхвана 97 деца от двете институции и 26 специалиста работещи в тези институции. Бяха проведени 1768 индивидуални и 189 групови сесии с децата, както и 44 групови супервизии с персонала от двата ДДЛРГ. Сесиите бяха проведени от 12 консултанта - психотерапевта наети по проекта.

 

В началото на 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г. Фондация с обществено полезна дейност „Кентавър арт" осъществи пет издания на ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ – Пловдив - в Хотел "Тримонциум - Принцес".

Целите на проекта бяха: 1. Да предостави пространство за срещи и представяне на специалисти използващи психодрама метода; 2. Да популяризира широко психодрама метода и възможностите за практическото му прилагане в области като изкуство, социална работа, психотерапия, педагогика, управление на човешки ресурси и др; 3. Да предостави възможности за контакти и партниране между психодраматичната общност и други професионални общности, както и между различни поколения от посочените общности; 4.Да популяризира етиката на желанието, психодраматичния и психоаналитичния дискурс при професионалната работа с хора; 5. Да провокира професионални контакти не само на национално, но и на международно ниво.


През септември 2012 г. бе проведен ФЕСТИВАЛ НА РЕКАТА И ТЕПЕТАТА.

Организатор бе: Фондация "Кентавър арт".

Партньори:

Община Пловдив – Район Централен;
Община Пловдив – Дирекция "Спорт и младежки дейности";
Фондация "Пловдив - Европейска столица на културата";
МОЛ "Галерия" - Пловдив;
Сдружение „Паралелен свят";
Държавен архив – Пловдив;
Културен център "Тракарт";
Сдружение "Фолклорна студия "Иглика";
Сдружение/велоклуб "Крива спица";
Денс студио "Салса де Kуба";
Сдружение за Изкуства, Спорт и Образование "ЕРА-3000";
Нов проект за плавателна река Марица - автор на идеята инж. Дончо Дончев;
Национален център за рехабилитация на слепи;
Студио "Пантарей";
Клуб "Вертикал";
COCOONFANS – ico, vityaz, petkogochev;
Общество "Бяло братство";
Фондация "Къща за книги и приключения";
Център за сценични изкуства STAGE 51
"Пласт груп комерс" ООД

.............................................................

Медийни партньори:

Българска национална телевизия;
Вестник "Марица";
Радио Пловдив;
Градското Списание - UrbanMagazine;
Пловдив Утре;
Сайт за култура и изкуство - www.EuroPlovdiv.com;
www.teenews.eu;
Младежки сайт за култура - www.mediacafe.bg;
www.plovdivclubs.com

В рамките на Фестивала на реката и тепетата бяха организирани и проведени над 30 работни ателиета и публични събития; - Привлечени бяха над 1500 човека в дейностите по проекта; - Привлечени бяха над 40 доброволци (от страна на партньорски организации и извън тях), подпомагащи реализирането на проекта; - Повече от 1300 човека проявиха интерес към събитието във Фейсбук; Повече от 100 часа бяха наситени с работни ателиета и публични събития;

.......................................

От основаването си до момента Фондация с обществено полезна дейност „Кентавър арт" е работила по проекти на обща стойност 162 449 лв., в това число 20214 лв. собствен принос.

.......................................

ЧЛЕНСТВА:

    - Фондация „Кентавър Арт" е била член на Националния съвет за закрила на детето от 2007 г., с мандат 2 години, като част от квотата на неправителствените организации.

   -  Фондация „Кентавър Арт" от 2007 г. е участвала със свои представители в лабораторията на Сдружение „Дете и пространство" - CIEN  "Детето и неговите симптоми", водена в България от френски психоаналитици.

 

    ПУБЛИКАЦИИ

-    "Артистични и психосоциални взаимодействия при работа с деца и младежи в институции от типа ДДУИ", брошура, 52 страници, издател: Фондация „Кентавър арт", 2010 г.

-   „За децата, които ще станат възрастни и за възрастните, които са били деца", брошура, 32 страници, издател: Фондация „Кентавър арт", 2010 г.

- През 2014 г. Фондация "Кентавър арт" преведе и издаде книгата "Драматизирайки-Аза: Практически приложения на психодраматичните методи". на Д-р Адам Блатнер с основен издател Springer Publishing Company, New York

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info